June

2 Nikiforos, Marinos

4 Martha

5 Apollo, Dorotheos, Dorothea, Nefeli

7 Sevasti

8 Kalliopi

11 Bartholomew

15 Augustos

16 Father`s day, Triada

22 Evsevios, Evsevia, All Saints day

23 Aristoklis

25 Fevronia

29 Paul, Pauline, Peter

30 Apostolos, Apostolia, Meliton