May

1 Jeremy

2 Pigi, Zoe

4 Pelagie, Thomas

5 Irene

6 Seraphim

8 Arsenios, Theologos

9 Isaias, Christoforos

10 Simon

11 Mother`s day, Methodios, Olympia

13 Glykeria

14 Isidoros

17 Andronikos

18 Julia, Galatia

19 Magdalene, Patrick

20 Lydia

21 Helen, Konstantina, Konstantine

22 Aimilios

24 Palladia

29 Theodosia