Το τετράδιο της πρώτης μου γραφής

My First Writing Notebook
My First Writing Notebook
Item# EDPSTTTPRMGR
$13.95
Availability: Usually ships the next business day

Product Description

An entertaining activity notebook that follows the materials of the new school book for the (Greek) language of 1st grade, Letters-Words-Stories, and includes the 1st and 2nd books.

The Child:

Draws and colors the pictures.

Develops the hand movement and the coordination of eye-hand.

Learns the proper writing of each letter.

Writes letters, words, sentences, small stories.

Develops his or her fantasy.

Gets familiar with the correct spelling.

Understands the materials of the school.

Learns by having fun, along with the company of Malena and Nikola.

For children 5 - 6 years old.

By Rena Rossi Zairi. 80 pages. Paperpack. 16 x 24 cm. Imported. Psichogios publications.

ISBN: 978-618-01-0018-1

Ένα διασκεδαστικό τετράδιο δραστηριοτήτων που ακολουθεί την ύλη του νέου σχολικού βιβλίου για τη Γλώσσα της Α΄ Δημοτικού, Γράμματα - Λέξεις - Ιστορίες, και περιλαμβάνει το Α΄ και το Β΄ τεύχος.

Το παιδί: Ζωγραφίζει και χρωματίζει εικόνες. Αναπτύσσει τη λεπτή κινητικότητα και το συντονισμό ματιού-χεριού. Μαθαίνει την ορθή φορά κάθε γράμματος. Γράφει γράμματα, λέξεις, προτάσεις, μικρές ιστορίες. Αναπτύσσει τη φαντασία του. Εξοικειώνεται με την ορθογραφία. Εμπεδώνει την ύλη του σχολείου. Μαθαίνει διασκεδάζοντας, παρέα με τη Μαλένα και τον Νικόλα.